Bilder av aktuella ångbåtar

Samtliga bilder "klickbara" för större bild
Stockholm-Ångermanland


Gustaf Adolf
Stockholm / Sundsvall / Bollsta
1857

Väddö kanal
bygd 1870

Köpmanholmen
1889 Hette ursprungligen Ronneby
döptes om till Köpmankolmen
1896 såldes den till Finland.

Nordstjernan

Stockholm - Nyland
Läs om dess insats vid Sundsvallsbranden.
Klicka PDF-fil här


Båtar Härnösand - Sollefteå

SS= Sollefteå Bilddata  HH=Helgums Hembygdsförening

Strömkarlen
Strömkarlen
Vid en brygga på 1930-talet. Härnösand-Sollefteå

Sollefteå

vid Djupökajen.
Såld till Finland 25 juli 1879
Turisten
Turisten
Sollefteå
SS/BKU 42/94

Båtar runt Sollefteå


Följande intressanta upplysningar är hämtade ur Ångbåtarnas Ådalen av Bo G Hall.

Turlistan för 1911

- för att nu ta ett vanligt trafikår i lagom tid före första världskriget - redovisar totalt tretton ångfartg i drift på älven. Av dessa var tre mindre slupar i vad man skulle kunna kalla närtrafik i Trafikbolagets regi.
Följande reguljära, längre turer med anlägg vid bryggor utmed älven eller dess mynning kan noteras, liksom båtarnas befälhavarens namn:
Härnösand-Sollefteå ("Strömkarlen"), kapten C E Dahlbom
Sollefteå-Härnösand ("Sollefteå"), kapten B Granlund
Bollsta-Härnösand ("Noraström"), kapten A Carlström
Nyland-Härnösand ("Utö"), kapten O P Palmqvist
Lugnvik-Hemsö ("Hemsö"), katen P Melinder
Noraström-Härnösand ("Gurli"), katen M Bergqkvist
Kramfors-Härnösand-Sundsvall ("Nyland"), kapten C Westin
Ullånger-Härnösand ("Laxen"), kapten T M Wångström
Noraström-Nyland ("Nora"), kapten J Bergqvist
Kramfors-Sollefteå ("Ådalen"), kapten J Lundström

Den längsta färden gick från Härnösand uppströms till Sollefteå och tog nästa sju timmar. Turlistan innehöll också en tidtabell för tåget, varav framgick att samma färd med järnväg tog fyra och tre kvarts timme. Så besvärande var nog inte den konkurensen trots allt....
Anna
Anna ångslup
Fram till sekelskiftet trafikerade den sträckan Billstastranden-Edsforsen
SS/BKU 65/91

Ramsele ångslup

transporterades bort under senvintern 1917.
Här passerar hon prästgården i Edsele.
Bilden från boken Ångbåtarnas Ådalen
Primus
Ångaren Primus i Helgum

SS/BKU 439/98
Faxe
Faxe
HH/BKU
Edsele
Edsele Faxälven
HH/BKU

Båtar i Indalsälven


Turisten
Ångaren Liden
Ångaren Liden
Längd: 22,8 mtr.
Bredd: 4,18 mtr.
Djupgående: 0,64 mtr.
2 stålpropellrar, 0,85 mtr. i diam.
Hastighet: 10,25 knop med endast blott 28 k.-fot barrved i timmen.
Maskinen utvecklar 50 indikerade hästkrafter.
Ångaren Indal
Ångaren Indal
Sk. hjulångare med ett skovelblad i aktern.
1895 biljettpris: 5kr, för STFmedl. 3,75/stTillbaka

Produktion & © 2002 uppdaterad 27 mars 2002 Webbateljén,Osby, Sweden