Utvandrare från Liden och Fors

Biography Darin Flansburg


Darin Flansburg was born on the 2 Jan 1967 in Brainerd, Minnesota, USA. He started his genealogy hobby when he was just 12 years old and has been actively researching ever since. Currently Darin lives in Brainerd with his wife Debbie and children Alaura born 1993, Anja born 1996, Jamin born 1997, Elizabeth born 1999 and Kjerstin born 2004.

Darin spent several years living in Germany teaching English but returned to the US in 1991. In 1997 he started his career as a computer programer at a recordkeeping firm.
Apart from genealogy Darin enjoys spending time with his family, travelling and working on webpages.

All of the children of Olof and Magdalena took the "Hanson" name when they came to Minnesota Jonas Olaf Herman Hanson my great grandfather son of Olof Hansson and Magdalena Bersgström.


Biografi över Darin Flansburg


Darin Flansburg föddes den 2 januari 1967 i Brainerd, Minnesota, USA. Han började sin släktforskning när han endast var 12 år gammal och har hållit på sedan dess. Darin bor för närvarande i Brainerd tillsammans med sin hustru Debbie och barnen Alaura född 1993, Anja född 1996, Jamin född 1997, Elizabeth född 1999 och Kjerstin född 2004.

Darin vistades ett antal år i Tyskland som engelsklärare men återvände till USA 1991. 1997 började han en karriär som programmerare vid ett företag som sköter bokföringar.
När han inte håller på med släktforskning ägnar han sig åt familjen, reser och gör websidor.

Alla barnen till Olof och Magdalena tog sig namnet Hanson när dom kom till Minnesota. Jonas Olof Herman Hanson är min farmors far och son till Olof Hanson och Magdalena Bergström.Beda And Viktor Hansson - Beda is second from the left and Viktor is the third from the left.

Beda och Viktor Hanson - Beda är den andra från vänster och Viktor är den den tredje från vänster.

Alla bilder - klicka för större.


Olof Hansson

Jonas Olaf Herman Hanson

Jonas Olaf Herman Hanson

Jonas Olaf Herman Hanson
Olof Hansson and Magdalena Jönsdotter Bergström


by Darin Flansburg April 2004

It's late January in Sweden in the year 1892. A middle-aged woman is doing laundry at the edge of a lake in preparation for a trip she would never take. Her name is Magdalena Jönsdotter Bergström, the wife of Olof Hansson.

They entered their banns to marry on the 5 Oct 1874 and they married at the Parish in Liden, Medelpad, Sweden just three weeks later on the 25 Oct 1874.

Not long afterwards, about seven months, she gave birth to their first child, Jonas, named for her father, who had passed away that February. Jonas died a short time later though. A year later, on the 12 Jul 1876, another son was born and they named him Jonas as well. Karl was born three years later on the 15 Aug 1879. Not long after Karl's birth Lena, as she was called, moved with Olof and the two boys to Österåsen in the parish of Fors in Jämtland from Västanå in the parish of Liden in Medelpad. Since then she added two more children to the family, Viktor, on the 22 Mar 1883 and Beda on 8 Aug 1885. This seemed like an eternity ago though, and soon they would be on their way across the Atlantic to America to be with their friends the Eklunds, who went to Verndale, Minnesota just two years ago.

Lena never got to see the Eklunds or the land she was preparing to see that day. She caught pneumonia while preparing for her trip to the New World and died on the 5 Feb 1892 and was buried eight days later on the 13 February.

This left Olof four children to take to America by himself. In June 1892 Olof, along with his four children and the Lars Backberg family, left for Trondhjem, Norway where they would catch a ship to Liverpool, England and change ships there. They departed Trondhjem for Liverpool on the 29 Jun 1892. They changed ships in Liverpool and sailed to America aboard "The Alaska". They arrived in New York on the 18 Jul 1892 aboard the ship "Alaska". Olof and family made their way to Wadena County, Minnesota where they settled later that year.

One year later, Olof's sister, Kjerstin ("Christina"), departed Trondhjem for England on the 24 May 1893 aboard the ship "Tasso" from the Guion shipline. When they arrived in Liverpool they changed ships to "The Arizona" which sailed from Liverpool on the 13 Jun 1893. Jonas and Kerstin then moved to Wadena County and purchased 160 acres in section 34 of North Germany Township.

On the 10 April 1900 Olof applied for US citizenship. On the 7 June 1900 he was living with his sons Herman and Elmer as well as Tilda Fried and her children Erich and Elen. Tilda was a servant and is believed to be the identical person as Botilda Katarina Frid, who was living in Liden and was Viktor's Godmother. On the 11 October 1902 Olof purchased 160 acres on section 22 in North Germany Township. Olof, a farmer, was a simple man, only slightly educated. He attended the Luthern Church and appeared to be quite normal. He did, however, have a problem during the Spring and Fall of the year that caused him many problems. In about 1916 Olof began acting in a bizarre way. He would frequently talk to himself, was very irritable and quarrelsome and would have sleepless nights. These attacks would come on quite suddenly and last for days. In May 1917 Olof's condition began to get more severe. He was now quarreling more frequently and started accusing his neighbors of persecuting him. He then started threatening bodily harm to others around him. Then on the 17 May 1917 Judge F. E. Lores of Wadena County issued papers to have Olof committed. Sherriff A. L. Irwin then took Olof into custody and delivered him to the State Hospital for the Insane in Fergus Falls, Minnesota. It is here that Olof would spend the rest of his life, which came to an end on the 28 April 1928.

On 28 Apr 1928 Olof passed away at 3:40PM at the Fergus Falls State Hospital. His cause of death is listed as Chronic Nephritis Interstitial (chronic inflammation of the kidneys) and Mitral Insufficiency (heart valve leakage).

Olof's funeral was held at the home of his son Elmer, in North Germany Township on 01 May 1928. His casket lay in the porch. Only a few family members were present Herman and Clara and family, Elmer and Mathilda and family, and a few friends. Rev. John Nelson of the Christian Missionary Alliance Society officiated the last rights. Olof was then laid to rest in the Wing River Cemetery.
Olof Hansson och Magdalena Jönsdotter Bergström


av Darin Flansburg i April 2004

Det är i slutet av januari i norra Sverige och det är nådens år 1892, En medelålders kvinna håller på att byka tvätt vid kanten av en sjö, hon håller på att förbereda sig inför en resa som hon aldrig skulle få göra. Hennes namn är Magdalena Jönsdotter Bergström hustru till Olof Hansson. De tog ut lysning den 5 oktober år 1874 och de gifter sig tre veckor senare den 25 oktober samma år i Lidens kyrka i Medelpad. Efter inte så lång tid (c. sju månader) föds första barnet, sonen Jonas döpt efter hennes far som avlidit i februari samma år. Jonas avled kort efter födseln .Ett år senare närmare bestämt den 12 juli 1876 föds ännu en son, han döps även han till Jonas. Karl föds tre år senare den 15 augusti 1879, kort efter Karls födelse flyttar Lena som hon kallades tillsammans med maken Olof till Österåsen i Fors församling i Jämtland de kom då närmast från Västanå i Lidens församling. Därefter plussade hon på familjen med ytterliga två barn, Viktor den 22 mars 1883 och Beda den 8 augusti 1885. Det måste känns som en evighet men snart skall dom vara på väg över atlanten till Amerika och få träffa deras vänner "Familjen Eklund" som kommit till Verndale i Minnesota två år tidigare.

Lena fick aldrig se Familjen Eklund eller det land hon hade förberett sig för att emigrera till den dagen vid sjökanten. Hon hade fått lunginflammation när hon gjorde alla förberedelserna inför hennes och familjens resa till det nya landet där borta i väster, hon dog den 5 februari 1892 och begravdes åtta dagar senare den 13 februari i Fors kyrka. Detta gjorde att Olof och dom fyra barnen åkte själva det var i juni 1892 dom hade sällskap av familjen Lars Backlund.dom for till Trondheim i Norge där ett skepp väntade med destination Liverpool i England för nästa skeppsbyte. Det var den 29 juni 1892 som den norska jorden lämnades, och i Liverpool väntade skeppet "Alaska" för vidare färd till Amerika. Till New York ankom dom den 18 juli samma år. Olof och sina barn reste vidare i det nya landet till Wadena county i Minnesota där dom slog sig ned senare samma år.

Ett år senare hade Olofs syster Kerstin ("Christina") lämnat Trondheim för vidare färd till Liverpool det var den 24 maj 1893 ombord på skeppet "Tasso" som tillhörde Guion linjen Väl framme i Liverpool bytte de båt till "Arizona" som avgick till Amerika den 13 juni samma år. Jonas och Kerstin flyttade till Wadena City och inköpte 160 tunnland i sektion 34 i North Germany Township.

Den 10 april år 1900 ansökte Olof om Amerikanskt medborgarskap,den 7 juni samma år bodde han hos sina söner Herman och Elmer där bodde även Tilda Fried och hennes båda barn Erich och Elen. Tilda var tjänstefolk och verkar vara identisk med Botilda Katarina Frid som kom från Liden och var Viktors mormor (farmor). Den 11 oktober köpte Olof 160 tunnland i sektion 22 i North Germany Township. Olof en bonde med inte alltför stor utbildning Han gjorde som alla dom andra han gick med i Luterska kyrkan,Han hade hur som helst problem under våren och hösten det året, Ungefär år 1916 började Olof uppträda underligt Han började prata för sig själv, var allmänt irriterad och var mycket grälsjuk. och hade sömnlösa nätter. Dessa attacker kunde komma plötsligt och vara i dagar. I Maj år 1917 så blev Olofs tillstånd förvärrat. Nu blev hans grälsjuka mera frekvent och han började anklaga sina grannar att förfölja honom. Han börja att hota och göra kroppsskada på sina närmaste. Den 17 maj 1917 så fattade Domare F.E Lorens i Wadena beslut om omhändertagande av Olof vilket verkställdes av Sheriff A L Irwing som tog Olof till State Hospital för mentalsjuka i Fergus Fall i Minnesota. Där tillbringade Olof resten av hans liv ,som fick sitt slut den 28 April 1928.

Den 28 april 1928 så avled alltså Olof klockan 15:40 på nämnda sjukhus. Dödsorsaken var Chronic Nephritis Interstitial (kronisk inflammation i njurarna) och Mitral Insufficiency (hjärt kammar läckage).

Olofs begravning hölls i hans son Elmer´s hem i North Germany Township den 1 maj 1928. Hans kista stod i förstukvisten, Endast några få familjemedlemmar var närvarande Herman och Clara med familjer. Elmer och Mathilda med familjer och några få vänner. Rev John Nelson från The Cristian Missionary Alliance Society ledde begravningen. Olof lades till sista vilan på The Wing River kyrkogården.

Översättning: Jan Brandborg och Martin Bergman
TillbakaProduktion & © 2004 Webbateljén,Osby, Sweden