Fotografer i Fors kommun


Samlat och sammanställt av Håkan Österås, Bispgården / Södertälje (utom Thiodoph)
En intressant yrkesgrupp och det var en bransch som i seklets början även var "tillgängligt" även för damer.
Den 1/1 1875 slog bagaren och fotografen M. Thiodolph för första gången upp dörrarna till poststationen i Bispgården. 1886 flyttades poststationen till det Bispgården som vuxit upp kring den nybyggda järnvägsstationen i vilken även poststationen var inrättad i de första åren med stinsen John A. Th. Petersohn som föreståndare. En ny poststation kallad Bispfors inrättades dock 1903 och flyttades 1935 till Sörbacken där den var placerad fram till 1954. Kanske var det tur för M. Thiodolph att han också var fotograf och bagare, för i årsarvode hade han 250 kronor, när han började. Detta fast han 1876 sålde frimärken för 900 riksdaler.
Text: Per Edvall med hans tillstånd.

Fotografen M. Thidolph
Foto: Amalie Huczkowski, Bispgården, Järpen
Damen th. är ägaren Amalie Huczkowski, damen tv. är Sofia Eriksson som arbetade hos henne. Mannen är fn. obekant.

Thiodolph - baksida
Fotografen Amalie Huczkowski
g Skogman,
Bispgården. född 27 sept 1883 d. 9 november 1965
Amalie växte upp i Järpen i en syskonskara på 6 barn.
Fadern var fotograf, Victor Huczkowski, dog när Amalie var 10 år. Fotograf Edvard Waagsböe övertog en del av Huczkowskia utrustning och Amalie gick i fotolära hos Waagsböe från ung. 15-års åldern. Hon var sedan anställd hos fotografen Gusten Helin i Ragunda och hos samme fotograf i Sundbyberg samt hos Nanny Ekström i Vetlanda. Omkring 1905 började hon egen rörelse, som under sommaren bedrevs i ateljé i Bispgården och under vintern i Järpen. 1909 ingick hon äktenskap med folkskolärare Olof Skogman och bosatte sig i Trångsviken, där hon bodde till 1948. År 1910 lät hon bygga en ateljé för sommarbruk på skoltomten och var verksam där som fotograf till omkr. 1918.
Efter 1:a världskriget avtog verksamheten av olika anledningar och hon lät riva sin ateljé.


Porträtt taget av
Amaile Huczkowski
Följande är nedtecknat av sonen Stig Skogman, Ö-sund 1 dec. 1982.

Några uppgifter om Amalie Gurine Skogman f. Huczkowski.
Amalie Skogman, min mor föddes i Håsjö församling den 27 september 1883 och dog i Östersund den 9 november 1965. Hennes föräldrar var fotografen Victor Huczkowski, född i Polen 1 juli 1830 och död i Järpen 28 februari 1893 och hans hustru Gurine Anne född Kristiansdattermfrån Stjördalen i Norge. Hon var född där den 12 augusti 1848 och doh dog i Järpen 4 januari 1927. Äktenskapet med Huczkowski var hennes andra. Hennes första man, Stasius Sunde, dog 1877.
Huczkowski, som flyttat med sin familj från Stjördalen till Håsjö, bosatte sig slutligen i Järpen, där han hade någon ateljé samtidigt som han arbetade som kringresande fotograf.
Min mor växte alltså upp i Järpen i en syskonkrets på sex barn. De två äldsta var hennes halvsyskon. Amalie var 10 år då hennes far dog. Sedan hon slutat skolan och konfirmerats fick hon börja lära sig fotografering hos Edvard Waagsböe i Järpen. Kanske var det var så att Waagsböe övertog en del av min morfars utrustning. Hur länge mor arbetade hos W. känner jag inte till, men jag vet att hon sedan var anställd hos Gusten Helin i Ragunda och hos samma fotograf i Sundbyberg samt hos Nanny Ekström i Vetlanda. År 1905 (?) började hon emmellertid egen rörelse som under sommaren bedrevs i ateljé i Bispgården och under vintern i Järpen..
År 1909 ingick hon äktenskap med folkskollärare Olof Skogman, och de bosatte sig i Trångsviken där de bodde till 1948. År 1910 lät hon bygga en ateljé (endast för sommarbruk) på skoltomten och var verksam som fotograf där till omkring 1918. Första världskriget medförde en del besvär med material, familjen blev större och sedan kom amatörfotots insteg...
Allt detta gjorde att verksamheten avtog, och hon lät riva sin ateljé.
Men sina kameror kunde hon inte förmå sig att sälja.
Fotografen Sofia Eriksson
Fotografen Sofia Eriksson,
självporträtt ute i snön
Fotografen Marta Andersson
Hanna Löfgren
Ägare till foto:
Gun Pettersson, Arboga
Fotografen Hanna Löfgren
Enar Johnsson
Startade sin verksamhet 1936 och slutade 1981. f. 1916 d. -82

Tillbaka

Produktion & © : Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden