NKI-skolan i Fors 1943-1946.


Lite bakgrund till denna berättelse

NKI-skolan, Nordiska korrespondensinstitutet, tidigare Noréns korrespondensinstitut, grundades i Malmö 1910 och var en av Sveriges största skolor för korrespondensundervisning. Det slogs samman 1922 med Osby korrespondensinstitut som även hade grundats 1910.
1937 fanns kurser för gymnasiestadiet och från 1940 anordnades ingenjörsexamen där NKI-ingenjörer utexaminerades. De så kallade NKI-realskolorna startade 1941.
Skolan har givit ut ett känt uppslagsverk, NKI-skolans uppslagsbok, som sålts i 200 000 exemplar. Uppslagsboken gavs ut mellan 1937 och 1952.
NKI-skolan slogs samman med Hermods 1965.
Källa: Wikipedia

NKI-skolan i Fors 1943-1946.

Berättelsen kommer från Gudrun Hedberg, född Skoog i Fors, därför i jagform från henne.


Elever på skolkortet:
Rad 1 (uppifrån). Henry Österlund, Hasse Matsson, Kjell Backlund, Åke Ejemo och Tord Eriksson.
Rad 2 (krokig pojkrad). Nisse Berggren, Dick Kassberg, Ingemar Hammar, Helge Fors, Bo Eriksson (från Holmsta), Tore Thomsson. Sven-Erik Skoog.
Rad 3. Ann-Sofi Löfgren, Tore Ulander, Marianne Rising, Birgit Edfast och Annie Andersson (Västeråsen), Marianne Viklund (Österåsen), Gudrun Skoog.
Rad 4. Alvar Ulander, Valdy Tråh, Barbro Löfgren, Ulla Britt Engström, Vera Sundin, Ann-Margret Andersson, Gunvor Pettersson och Elsa Pettersson.


NKI-skolan 1943 i Fors
Elever vid NKI-skolan i Fors 1943
Ägare till fotot: Gudrun Hedberg
Jag gick i NKI-skolan, som startade i Fors hösten 1943. (NKI= Nordiska korrespondensinstitutet.) En sådan skola hade redan startats i Hammarstrand med Olle Svenningsson som lärare. Han blev även vår lärare. Det var en varanannandagsskola, så det gick bra att ha en gemensam lärare för båda skolorna. Vi fick undervisning i svenska, tyska (förstaspråk då), engelska, matematik, fysik och kemi. Övriga ämnen fick vi klara helt på egen hand. Det var en brevskola, så allt skulle redovisas i brevform.

Varje måndag skulle ett bestämt antal brev lämnas in till läraren. I Fors hade vi undervisning måndag, onsdag och fredag. Det gällde att ha arbetsdisciplin under veckan så man inte hade för mycket kvar till helgen. Breven skickades till institutet för rättning. Vi hade skrivningar i alla ämnen. De gjordes i skolan, skickades iväg och kom tillbaka rättade och betygssatta.
Vi var en stor grupp, när skolan startade, men den blev mindre med tiden. Olle Svenningsson blev inkallad och vi fick vikarier. Vår första vikarie var Marianne Rising. Hon drillade oss verkligen i svensk grammatik, som vi sedan hade stor nytta av i tyska och engelska. Språkinlärningen i främmande språk på den tiden byggde till stor del på grammatik och att plugga glosor. Nästa vikarie var ett misslyckande, så vi gjorde uppror. Så småningom fick vi Olle Svenningsson tillbaka och vi fick behålla honom resten av tiden. Han var en mycket bra lärare, den bästa jag haft, tror jag. Det var omöjligt att inte lära sig, när han undervisade.
Efter tre år, våren 1946, var vi klara att avlägga realexamen. Det skulle vi göra som privatister och vi kunde göra det vid det läroverk vi själv önskade. Vi skulle tentera i alla ämnen, som vi skulle ha betyg i.
Jag, Marianne Viklund och en flicka till sökte till Högre allmänna läroverket för flickor på Norrmalm i Stockholm. Det var spännande att få åka till Stockholm, tyckte vi. Dessutom hade vi släktingar, som vi kunde bo hos, så vi stannade kvar i Stockholm mellan skrivningarna och muntan, ca 14 dagar. Dagar med mycket pluggande för muntlig tentamen i alla ämnen.
Allt gick bra. Mitt realexamensbetyg är daterat den 25 maj 1946.

Henry Österlunds mor Annie hade matservering efter vägen mellan Ocklinds och Stadsforsen under kraftverkstiden. Vi var bjudna dit ner hela familjen en gång minns jag.
Bo Eriksson från Holmsta var bror till Karin Lundström, född Eriksson, som varit ordförande i hembygdsföreningen.

Det är en fin berättelse du lämnar till oss Gudrun Hedberg och som nu finns bevarat. Jag har själv studerat en del vid Hermods och då bl.a. Jordartskännedom. Det var ett krav för att jag så småningom skulle bli accepterad som vägmästare. Tack Gudrun för ditt bidrag!

Jag ser gärna att ni tar kontakt med mig under adress martin.lom@comhem.se om någon har något att tillföra vad det gäller identifikationer och övrigt som kan tillföra NKI-skolan i Fors. Jag kommer att vidarebefordra detta till Gudrun.

Martin Bergman i Sollentuna 2013-03-20
Tillbaka

Produktion & 24 mars 2013Studio SOS,Osby, Sweden