En gammal prästgård i ForsLennart Löfgrens far Daniel Löfgren, född 1884 byggde det hus som finns kvar idag vid Geråns strand. Före och under byggnationen bodde familjen i vad han idag kallar för "Gammelstugan". Enligt vad Lennart har berättat för mig fanns på baksidan av "Gammelstugan" inhugget W W 1746 och att det skulle ha varit en prästgård efter Wilhelm Wargentin född i Åbo 1704 och död i Ragunda 1754. Byggnaden hade flyttats flera gånger och den slutliga platsen kom att bli i Sollefteå. Lennarts far sålde nämligen byggnaden till en läkare i Sollefteå. Läkaren, vars namn är okänt för Lennart byggde upp "Gammelstugan" någonstans nedanför Sollefteå efter Ångermanälven. Emellertid följde stugan med i Ångermanälven efter en översvämning som drabbade trakten runt Sollefteå.

Lennart som är en utomordentlig tecknare har dock från minnet och gamla foton ritat utav stugan, som ni kan se här nedan. Lennart och hans far byggde också en lekstuga som han återgivit på teckningen. Vidare har han också bevarat en del böcker som fanns på vinden i "Gammelstugan" efter prästen Wargentin, bl. a med en författare vid namn Cornelius Nepos och som var en romersk historieskrivare. Boken är sannolikt en lärobok för läroverkselever och tryckt 1770. Hälften är skrivet på latin och den andra halvan på svenska.

Jag har också från Leonard Bygdéns herdaminne citerat vad han skriver om Wilhelm Wargentin


Huset som Daniel Löfgren byggde 1910 med Gammelstugan i förgrunden

Gammelstugan tecknad av Lennart Löfgren 1964

Magister Wilhelm Wilh. WargentinFödd i Åbo 1704 son af domkyrkokomministern, sist kyrkoherden i Sunne Wilhelm Wargentin.

Gymnasist i Härnösand 1720, student i Uppsala 6 februari 1723;

Promov. Fil mag 15 juni 1731; blef på Sunne och Frösö församlingars enständiga önskan af fadern vocerad till extra predikant och prästvigd i Härnösand februari 1735 samt förestod tjänste- och nådåret efter honom;

Hitkom till Ragunda 1737 ss. Adj. Och vice pastor hos företrädaren samt erhöll fullmakt på kyrkoherdebeställningen 13 december 1740 med tillträde 1 maj 1741. Han ägde goda ämbetsgåfvor, var en god poet och hade behagligt uttal, gjorde stora omkostnader på församlingens kyrkor.

Till Ragunda kyrka skänkte han sålunda ett litet positiv, värdt 1 500 dlr, som han själf dock aldrig kom att höra. Minnet af hans verksamhet lefde länge kvar i orten.

I Fors, där han predikade hvar 3:dje söndag och äfven tidtals bodde på prästbordet, plägade han gå omkring i kyrkan och söka upp psalmerna åt de gamla, som hade svårt att finna sig till rätta.

Under pastor Holmers tid hade kvinnorna på en spinnstuga i Fors talat berömmande om pastor Wargentin, en gång då pastor Holmer själf var närvarande. Slutligen harmsen öfver det myckna beröm, som slösades på denne hans företrädare, gick Holmer ut i köket till kvinnorna och frågade halft föraktligt:

Hvad var det för en, den där Wargentin?

Därvid reste sig en gammal soldatgumma från Byn och sade vördnadsfullt, men bestämdt:

"Det var de haltes staf och de blindes ögon". (J. Nordlander Norrl. Saml. 4 sid 179).

Hans porträtt jämte hans andra maka sitta i Ragunda kyrkas sakristia. Afled 28 juni 1754 och begrofs 22 september samma år.

Återberättat efter samtal med Lennart Löfgren och citerat av Martin Bergman i augusti 2005

Tillbaka

Produktion & © 9 september 2005 Webbateljén,Osby, Sweden