"Huvudgatan" i Bispgården m. Edv Andersson mjölkaffär och "sommaraffären" i källaren.


Lite mera åt höger
Foto: Enar Johnsson, från 30-talet.
Tillbaka

Produktion & © 2002 22 april Webbateljén,Osby, Sweden