Gerda Tirén född Rydberg,

Jonas Forsslunds sondotters dotter Gerda Rydberg kom att föra konsten vidare. Hon var samtida med Jenny Nyström och illustrerade bl.a. berättelsen om Robinson Kruse av D. Defoe samt många andra sagoberättelser. Jul- och påskkort var också en av hennes gebit precis som Jenny Nyström.

Gerda var född 1858 i Jacobs församling, Stockholm, död 1928 i Penningby, Länna socken i nuvarande Norrtälje kommun. Gerda var dotter till Karl Henrik Rydberg, tidningsman, teaterförfattare, född 6 juni 1820 i Karlskrona, död 9 maj 1902 i Stockholm. Hennes mor var sondottern till Jonas Forsslund, Emma Forsslund (1820-1899)

Gerda gifte 1884 med konstnären Johan Tirén. Troligtvis blev dom bekanta vid Konstakademins kurser i Mariefredstrakten som hölls av Edvard Perséus. Båda fanns representerade där i början av 1880-talet. Hon studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, Konstakademien i Stockholm och i Paris där hon förlovade sig med Johan Tirén januari 1884. Hon har målat landskap och genretavlor, vanligen med lappmotiv, samt illustrerat Fritz Reuters, Livet på landet. Gerda finns representerad vid Nationalmuseum i Stockholm.


Familjen Tirén finns begraven vid Länna kyrkogård i Norrtälje kommun. Gravplatsen är utmärkt med en stor, gjuten järnhäll i sluttningen intill kyrkans södra sida. Där står det Johan Tirén, Gerdas namn samt också deras barn Nils Tirén, Kristina Tirén, Karin Tirén och Eva Elisabet Tirén. Kristina (Stina) och Nils var också mycket kända konstnärer.

Jultomten 1923 med illustrationer av Gerda Tirén

Akvarellen är hämtad från skolbarnens jultidning Jultomten från 1923. Tidningen gavs ut av Svensk läraretidnings förlag, Stockholm. Akvarellen som är målad av Gerda Tirén. Akvarellens titel är, "Vill ni köpa julklappar?" Successivt kommer jag att komplettera med mera text och målningar om och av Gerda Tirén. Till denna akvarell fanns också en dikt av Hugo Gyllander som jag citerar här nedan.

Den gamle gårdfarihandlaren
Han vandrade från gård till gård
en gång bland våra fäder,
med korg och påse på sin rygg
i alla himlens väder.
Och vart han kom, där blev det
fröjd -
ty ingen järnväg förde
till staden in som nu, och ej
automobiler körde.

Man bodde ensam för sig själv
bak skogar och bak gärden
Och handelsmannen kom med bud
och nytt från stora världen.
Och led det emot julens tid
blev gubben rent av fager,
ty fast man måste pruta skarpt
han hade allt på lager.
Så vandrade han livet fram
en väg ej bland de lätta -
men van att taga dagen lugnt,
att prata och berätta.
Nu har han svunnit hädan snart,

förutan knot och klagan -
en fordom välkänd, väntad gäst,
en tomtefar ur sagan.


God Jul tillönskar Martin Bergman i november 2008

Akvarell: GerdaTirén
Text: Vill ni köpa julklappar?
Konstnär: Gerda Tirén

Tillbaka

Produktion & © 2008 Webbateljén,Osby, Sweden
<
>